טיפול פרטני

טיפול פרטני קצר מועד וממוקד מטרה. במספר קצר של מפגשים נעבוד להשגת היעדים,
תוך עבודה רגשית, מחשבתית והתנהגותית.

פגישות אישיות בקליניקה בזיכרון יעקב או בזום.

למי יכול להתאים?